PRO ŽIVOT KOSTELŮ BROUMOVSKA

Projekt „Pro život kostelů Broumovska“ představuje ucelený projekt stavební obnovy barokních kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů včetně aktivit směřujících k obnovení a navrácení života do těchto významných památek doby baroka, které bylo narušeno historickým vývojem v druhé polovině 20. století a to nejen v rámci regionu Broumovska. 

Cílem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je vedle samotné rekonstrukce broumovské skupiny kostelů i snaha vrátit těmto památkám život, obnovit zde přirozené centrum duchovní správy i kulturně-společenské vazby v rámci celého regionu.

 

Připravované aktivity

  • zpřístupnění kostelů v rámci tzv. církevní turistiky
  • semináře, konference, workshopy ve spolupráci s vysokými školami
  • obnovení poutních cest (svatomariánská, svatojakubská)
  • letní hudební festival Za poklady Broumovska 
  • hudební koncerty v průběhu celého roku
  • divadelní vystoupení
  • naučná stezka mezi jednotlivými kostely a klášterem
  • výstavy a mnoho dalších akcí

Projekt „Pro život kostelů Broumovska“ počítá vzhledem k rozsahu souboru kostelů a na druhé straně s omezenými finančními možnostmi s postupnou realizací jejich revitalizace v několika etapách.

 

 

Veřejná sbírka

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov

 

Veřejná sbírka byla vyhlášena za účelem financování projektu obnovy broumovské skupiny kostelů - "Pro život kostelů Broumovska" ke konci roku 2012. 

 

Veřejná sbírka je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů Broumovska financovat a realizovat.

 

Sbírka je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě vydaného "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky" ze dne 30.11.2012. .

 

Bankovní účet: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

 

Finanční prostředky budou využity výhradně na obnovu kostelů v regionu Broumovska, zejména v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska.

  

Zákon o veřejných sbírkách zajišťuje dárcům anonymitu, ke zveřejnění vašeho jména potřebujeme Váš souhlas. Stačí napsat při převodu do zprávy pro příjemce vaše jméno, příjmení a souhlasím se zveřejněním dárce. Děkujeme, že Vám budeme moci poděkovat.

 

Příspěvek do veřejné sbírky je pro dárce odečitatelnou položkou ze základu daně. Na vyžádání Vám zašleme potvrzení o přijetí daru, napište na na adresu:broumov.farnost@broumovsko.cz


 

Vyjádřená podpora projektu

 

Kardinál Dominik Duka OP

arcibiskup pražský, metropolita a primas český

 

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

P. Prokop Siostrzonek O.S.B.

převor Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově

 

Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

 

 

Ing. Josef Novák, předseda představenstva VEBA, textilní závody a.s.; Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT; Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky; PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění Akademie věd České republiky; Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., Ústav pro dějiny umění FFUK v Praze Prof. Ing. Pavel Kuklík, Stavební fakulta ČVUT; Ing. Dagmar Michoinová NPÚ GŘ; Ing. Gabriela Setunská, NPÚ GŘ, JUDr. Martin Zídek, Památková inspekce Ministerstva kultury ČR; Ing. Arch. Miloš Solař, NPÚ GŘ; Ing. Martin Vavro, Ústav geoniky AV ČR, Ing. Jan Mácha, WTA, Ing. Arch. Karel Doubner, Ing. Jiří Balský, Mgr. Miloš Buroň, Mgr. Pavel Mach – NPÚ Josefov, Prof. Ing. Arch. Hana Urbášková, FA VUT Brno,  Mgr. Vlaďka Říhová, Mgr. Zdeňka Křenková, Fa restaurování UPCE, Jan Školník, MBA, Hobra Školník s.r.o., Ing. Jiří Kozák, CEDIMA Meziměstí s.r.o., Petr Šulc, INS Náchod s.r.o., Jan Záliš, PIN Studio, Vladimír Grusman, starosta Šonov, Mgr. Ludmila Jansová, starostka Heřmánkovice, Mgr. Eva Mücková, starostka Meziměstí, Ing. Tomáš Havrlant, starosta Vernéřovice, Ing. Libor Prouza, LOYD Group s.r.o.; Přemysl Sochor, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově; Mgr. Jana Solemová s rodinou, Norsko, Jan Kriso, Lukáš Hron, Martin Bláha a další

 

 

Partneři projektu

 

VEBA Textilní závody a.s.

 

Národní památkový ústav - Generální ředitelství   

 

Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště Josefov   

 

Ústav dějin umění AV ČR

 

Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT

 

Vysoké učení technické Brno

 

ProPamátky - mediální partner   

 

Naše Broumovsko (mediální partner)

 

Ultreia o.s. (Svatojakubské poutní cesty)   


 

...