Cyklus seminářů a doprovodných aktivit

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

Perspektivy regenerace a konverze využití historických obytných a hospodářských venkova

 

Cíle projektu


Projekt „Proměny historické architektury venkova“ si klade za cíl podpořit, hledat a prezentovat odborné i široké veřejnosti architektonicky kvalitní konverze historických obytných a hospodářských objektů v objekty odpovídající potřebám a požadavkům 21. století při jednoznačném zohlednění funkční smysluplnosti a ekonomické udržitelnosti.


Rámcové aktivity projektu


Připravované aktivity projektu zahrnují pořádání specializovaných i multioborových setkání, workshopů, seminářů a konferencí pro odbornou, studentskou i širokou veřejnost, dále pak pořádání výstav, přednášek, letních škol, stáží či odborných kurzů.

 

CYKLUS SEMINÁŘŮ 2014 - 2016

 

 


 

Seminář (06) - POZVÁNKA

 

Seminář Proměny histoircké architektury venkova - Venkovské zahrady a jiné objekty venkova

 

Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, Praha

Dne 10.3.2016 od 9.00

 

Jana Kolková, alterstudio

Krajina, venkov, zahrada

 

Lucie Medková, …KONTINUAL

Zahrada u fary a kostela v Chyškách
tradiční formy zeleně v kontextu soudobých potřeb

 

Adam Bartoš, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Okrasné dřeviny a byliny na venkově

 

Anna Matlová

Zahrada ve Třech Chaloupkách

 

Zdeněk Buzek

Tradiční odrůdy ovocných stromů v krajině

 

Filip Zikmund, Garden Art

Zahrady Kokořínska

 

Karel Štěpán, Martin Jindra, Benediktus z.s.

BENEDIKTUS - Komunita s lidmi s mentálním postižením, která obnovuje vesničku Modletín v Železných horách duchu tradic, řemesel a kulturního odkazu našich předků

 

Alena Exnerová, obec Soutice

Soutické muzeum ve špýcharu

 

Ivan Bílek

Obnova barokního areálu fary v Jezvé na Českolipsku

 

 


 

 

Seminář (05) - POZVÁNKA

 

Seminář Proměny historické architektury venkova - Kokořínsko 2015

 

Kokořínsko, Galerie Truhlárna, Kokořín 29

(GPS N 50° 25' 53.3" E 14° 34' 10.1" / http://truhlarna.kokorin.info/kontakty/)


Dne 13. října 2015 od 9.00

 

Program semináře


08.30 Registrace 

09.00 Zahájení, úvodní slovo

 

Vybrané stavební úpravy vesnických staveb na Kokořínsku

Mgr. Jana Berková, Národní památkový ústav

 

Galerie Hrádek - barokní špýchar u Zámku Hrádek

Ing.arch. Pavel Lejsek, Šumavaplan s.r.o.

 

Venkovský statek a zahrada, Višňová

Jana Kolková Rydvalová, Ing.arch. Petr Kolka, alterstudio

 

Obnova usedlosti s tvrzí v Sudkově Dole

Ing.arch. Tomáš Kocourek, Ateliér KO-A

 

Soubor Horní Dubová Hora, Střezivojice čp.4 a 30, Březinka

Ing.arch. Karel Doubner, Doubner s.r.o.

 

Fara nebo zámek? Proměny monumentální památky v Bartošovicích 

Mgr. Augustinková Lucie, Ph.D., FAST VŠB TU Ostrava

 

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Ing.arch. Petr Lešek, projektil architekti s.r.o. 

 

Váchův špejchar Drážkov na Sedlčansku

František Vácha

 

Opárenský mlýn

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., Asociace TOM 

  

Rekonstrukce Vidlákova statku č.p.1 v Balinách

Ing.arch. Petr Lešek, projektil architekti s.r.o. 

 

Farma Poříčí

Ing. Karel Kupec, A-studio

  

Pohádkový statek Břasy - Vranovice

Zdeněk Zajíček, RLA Stallion s.r.o.

 

Obnova zámku Červená Řečice

Vladimír Vlček, NKP zámek Červená Řečice

 

Revitalizace venkovských usedlostí v návrzích studentů ÚPP FA ČVUT 

 

Nutná registrace na seminář:                registrace@omniumos.cz                             

 

Vstupné:               250 Kč

 

studenti a přednášející zdarma, v ceně občerstvení a oběd

platba v hotovosti na místě nebo na účet: 2844188399/0800, VS 151008, do poznámky jméno

 


 

 


 

 

04

Konference Lidová architektura - Broumovsko 2015

 

Broumov a okolí, Konferenční sál IC Broumovska, 11.-12. června 2015

 

Pozvánka a programa - zde

 


 

03

Seminář Proměny historické architektury venkova - Krnov 2015

 

Krnov, sál - kostel sv. Ducha, 19.-20. března 2015 - Pozvánka & Program semináře

 

 

 


 

 

02

Seminář Proměny historické architektury venkova - Blažejovice 2015

 

Statek Blažejovice 1, 19. února 2015 - PozvánkaProgram semináře

 

Prezentace ze semináře

 

01  -  Barokní dvůr Borotín  ...................................  ke stažení
02   Manský Dvůr u dolního Žandova    ke stažení
03   Transfer stodoly z Durdic   ke stažení
04   Panská hájenka v Posázaví   ke stažení
05   Café Fara Klentnice   ke stažení
06   Konverze stodoly Ohaře   připravuje se
07   Chalupa Mladotice   připravuje se
08   Studentské práce (1) - ÚPP FA ČVUT
  ke stažení
09   Studentské práce (2) - ÚPP FA ČVUT   ke stažení
10   Vodní mlýn Krkavec   ke stažení
11   Vodní mlýn Wesselsky   ke stažení
12   Chadimův mlýn   ke stažení
13   Portál vodnimlyny.cz   ke stažení


 

 

THB Blaž 1

THB Blaž 2

THB Blaž 3THB Blaž 4THB Blaž 5THB Blaž 6THB Blaž 7

 

 

 


 

 

01

Seminář Proměny historické architektury venkova - Broumovsko 2014

 

Jízdárna Hejtmánkovice, 16.-17.října 2014 - Program semináře

 

THB Hejtm 01THB Hejtm 02THB Hejtm 03THB Hejtm 04THB Hejtm 05

THB Hejtm 06THB Hejtm 07THB Hejtm 08THB Hejtm 09THB Hejtm 10

 

  

...