Omnium z.s. poskytuje v oblasti památkového fondu a památkové péče služby v následujícím rozsahu:

 

 

 

Projektové poradenství v oblasti památkových objektů

Zpracování studie proveditelnosti 

Zpracování studie využitelnosti

Provozní, ekonomické a finanční modely

 

Dotační poradenství v oblasti památkových objektů a kulturních akcí

Zpracování žádostí o dotace vč. kompletace požadovaných podkladů

Vyhledávání vhodných dotačních titulů

Administrace dotačních projektů

 

 

Správa a údržba hřbitovních areálů

Údržba a obnova hřbitovů 

Dokumentace a identifikace hrobových míst

Databáze pohřbených

Informační materiály v rámci tzv. "dark turistiky"

Označení významných hrobů, zpracování životopisů významných osobností

 

Archivní rešerše

Zpracování archivních rešerší, vyhledávání archiválií apod.

 

Posouzení stavu památkových objektů

Ve spolupráci s partnery zpracováváme základní posouzení stavu památkového objektu - statika, dřevěné konstrukce, střešní krytina, základy ad.

 

Realitní služby v oblasti památkových objektů

Vyhledáváme pro investory vhodné památkové objekty - zapsané i nezapsané kulturní památky.

Pro investory zpracujeme přehled možností využití dotací pro zajištění obnovy památek. Naší výhodou jsou dlouhodobé zkušennosti v oblasti záchrany památek a financování obnovy. Pomáháme se zajištěním služeb - statik, řemesla, stavební firmy apod.

Pro prodávající v případě památkových objektů zajišťujeme kompletní služby od zpracování nabídkových listů až vyhledání investorů - kupujících.

Veškeré výnosy získané prostřednictvím výše uvedených služeb jsou využity pro financování projektů obnovy památek v majetku nebo ve správě spolku Omnium.

 

Kontakt

Ing. Jakub Děd
Tel.: +420 739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz