Služby poskytované Omnium z.s. v oblasti projektového a dotačního poradenství

Služby

                 


Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných kulturně - architektonických památek, vč. získávání finančních prostředků, výměny informací a zkušeností.

Vlastníkům, správcům památek, farnostem či spolkům nabízíme poradenství v oblasti dotací, projektového řízení a zpracování žádostí. 

Připravujeme Studie proveditelnosti jak pro dotační žádosti, tak i pro vlastníky objektů při hledání možností využití památek. 


V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi zkonzultujeme nebo poradíme v oblastech jako jsou:

 

-   Strategie dlouhodobého využití památkových objektů (Norské fondy)
-   Projektové studie
-   Studie proveditelnosti
-   Finanční a ekonomické modely

 

-   Možnosti financování
-   Výběr a doporučení dotačních titulů
-   Možnosti předfinancování dotací
  

-   Dotační žádosti


-   Pomoc s realizací projektu, zajištění realizace

 

Kontakt

Ing. Jakub Děd
Tel.: +420 739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz