Principy návrhu na Ministerstvo pro místní rozvoj - nezapsané kulturní památky

 

Východiska / stávající stav

Dosud byla péče o památky rozdělena do gesce tří ministerstev:

-        Ministerstvo kultury ČR přispívá na stavby oficiálně prohlášené památkami na základě zákona o státní památkové péči,

-        Ministerstvo zemědělství ČR přispívá na ostatní památkově hodnotné stavby, jež nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami – nejčastěji jde o kostely, kapličky, sochy či kříže ve venkovských oblastech,

-        Ministerstvo pro místní rozvoj ČR také přispívá na neprohlášené památky, ale pouze pokud jsou ve vlastnictví obcí.

Ministerstvo kultury přispívá na obnovu prohlášených památek cca 700 mil. Kč ročně, což evidentně není dost, ale tato částka se alespoň nominálně nesnižuje.

Ministerstvo zemědělství přispívalo na obnovu ostatních památkově hodnotných staveb cca 500 mil. Kč ročně, v roce 2018 program kompletně zrušen.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytovalo dotace v řádově nižším objemu, před 3 lety poskytlo MMR na opravu neprohlášených památek cca 49 mil. Kč, loni už jen 23 mil. Kč a na rok 2018 už nic (dotační titul č. 4 v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova nebyl vůbec vyhlášen).

 

Takže na podporu obnovy památek (prohlášených i neprohlášených) šlo či půjde:

-        v roce 2017 cca 700 mil. Kč z MK ČR + cca 500 mil. Kč z MZE ČR + cca 23 mil. Kč z MMR ČR = celkem 1,223 mld. Kč

-        v roce 2018 cca 700 mil. Kč z MK ČR + cca 125 mil. Kč z MZE ČR = celkem 825 mil. Kč

-        v roce 2019 cca 700 mil. Kč z MK ČR + 0,- Kč z MZE ČR = celkem 700 mil. Kč

To znamená během dvou let (2017 – 2019) pokles prostředků na údržbu našeho kulturního dědictví cca o 43 %!

 

Dle odpovědi premiéra vlády ze dne 18.9.2018:

-        podle kompetenčního zákona mají prohlášené památky spadat pod MK ČR a neprohlášené památky pod MMR ČR,

-        doporučuje obrátit se jako Asociace na Ministerstvo pro místní rozvoj a jednat o o úpravě stávajícího programu MMR pro podporu neprohlášených památek či okruh typů neprohlášených památek, na něž by se z programu mohlo přispívat.

 

Principy dopisu na Ministertsvo pro místní rozvoj 

- Vytvořit pod gescí MMR ČR pro neprohlášené památky obdobu dotačních programů MK ČR, z nich může o dotaci žádat jakýkoli právní subjekt vlastnící kulturní památku, a to na jakýkoli typ kulturní památky, v dostatečném objemu finančních prostředků.

- Součástí vyjádření na Ministerstvo pro místní rozvoj je zároveň i žádost o vyhlásit pro rok 2019 "alespoň" stávající dotační titul č. 4 v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR pro obnovu drobných sakrálních památek, který pro rok 2018 bohužel vyhlášen nebyl vůbec!

 

 

Za Asociaci pro podporu památek

 

Ing. Jakub Děd                                         Dr. Michal Valenčík

tel. 739 385 928, jded@omniumos.cz         mivalencik@seznam.cz                

 

 

Poznámka k podpisovém archu - telefon, ani e-mailová adresa není zveřejňována.

Podpisy

Příjmení Jméno Telefon Email Datum
Tobek Prokop 7***8 p***z 25.9.2018 11:54
Kirschner Jan 7***6 j***z 24.9.2018 23:52
Chalupecký Daniel 7***7 d***z 24.9.2018 11:44
Krmaš Jan 0***0 k***z 24.9.2018 09:01
Pešková Jarmila 7***0 j***z 24.9.2018 00:09