Omezení státních dotací na obnovu památek v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství

Státní rozpočet ČR, který bude mj. definovat možnosti dotací pro obnovu památek v ČR pro rok 2019, bude vládou České republiky projednáván 20. září 2018. Tato petice se obrací na premiéra vlády České republiky Andreje Babiše s žádostí o zachování výše objemu dotačních programů v souvislosti s rozhodnutím MZE zrušit program č. 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Pokud souhlasíte s textem petice, děkujem za podpis.

Případně prosíme zaslat text petice nebo odkaz adresu - babisa@psp.cz nebo posta@vlada.cz Děkujeme 

 

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás kvůli hrozícímu drastickému omezení státních dotací na obnovu památek. Stav našich památek není zrovna dobrý – rozpadající se zámečky, kostely, kapličky či sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi jsou bohužel ještě dosti často nepěknou vizitkou zejména menších obcí. 

Dosud byla péče o památky rozdělena do gesce v podstatě dvou ministerstev: 

- Ministerstvo kultury ČR přispívá na stavby oficiálně prohlášené památkami na základě zákona o státní památkové péči,

- Ministerstvo zemědělství ČR přispívá na ostatní památkově hodnotné stavby, jež nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami – nejčastěji jde o kostely, kapličky, sochy či kříže právě ve venkovských oblastech

 

Ministerstvo kultury přispívá na obnovu oficiálních památek cca 700 mil. Kč ročně.

Ministerstvo zemědělství přispívá na obnovu ostatních památkově hodnotných staveb cca 500 mil. Kč ročně. Respektive roky zhruba tuto částku ročně přispívalo; v minulém programovém období EU na to využívalo evropské dotace v rámci Programu obnovy venkova, pro současné programové období EU (2014 – 2020) už si tuto podporu z fondů EU nevyjednalo, ale zřídilo na podporu obnovy neprohlášených památek vlastní národní dotační fond zhruba ve stejné výši.

A protože je ve venkovských oblastech i dosti oficiálně prohlášených památek, přispívalo z tohoto fondu v menší míře i na jejich obnovu, pokud jim v témže roce nepřispělo na obnovu Ministerstvo kultury.

 

Změna nastala letos, kdy Ministerstvo zemědělství náhle snížilo množství prostředků pro tento svůj dotační fond z dřívějších cca 500 mil. Kč na cca 125 mil. Kč. A před několika dny (podle zprávy ČTK z 23.8.2018) nový ministr zemědělství pan Toman z ČSSD rozhodl, že tento dotační fond od příštího roku bez náhrady zruší.

 

Takže na podporu obnovy památek (prohlášených i neprohlášených) šlo či půjde:

- v roce 2017 cca 700 mil. Kč z MK ČR + cca 500 mil. Kč z MZE ČR = celkem 1,2 mld. Kč

- v roce 2018 cca 700 mil. Kč z MK ČR + cca 125 mil. Kč z MZE ČR = celkem 825 mil. Kč

- v roce 2019 cca 700 mil. Kč z MK ČR + 0,- Kč z MZE ČR = celkem 700 mil. Kč

To znamená během tří let (2017 – 2019) pokles prostředků na údržbu našeho kulturního dědictví cca o 42 %!

 

Ministerstvo kultury se ústy svého mluvčí vyjádřilo k novému rozhodnutí MZE následovně:

„Ministerstvo kultury speciální dotační program od ministerstva zemědělství přebírat nebude. Ministerstvo kultury má svoje vlastní dotační finanční programy, z nichž se obnova kapliček, které jsou kulturními památkami, již dávno podporuje."

Nedochází mu, že:

- celkové dotace na památky (prohlášené či neprohlášené) poklesnou o 42 %,

- MZE přispívalo převážně na památky, jež nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami a v ČR neexistuje žádný jiný dotační program, který by na tyto neprohlášené památky přispíval (tím spíše 500 mil. Kč ročně).

Pro obnovu kostelů, kaplí a kapliček, ale i pro hřbitovní areály či obnovu polních cest tak za této situace zmizel jeden z nejvýznamnějších dotačních titulů a to zcela bez náhrady a "ze dne na den". A je zcela jedno, zda jde o prohlášené nebo neprohlášené kulturní památky.

Kulturní krajina České republiky je kulturní právě pro množství památek, které jsou v krajině rozesety. A většina z nich kulturní památkou není, tedy ne ve smyslu oficiálního prohlášení.

Přesto a právě proto je nutné i toto kulturní dědictví našich předků chránit. A je povinností státních orgánů hledat možnosti pro financování jeho záchrany a obnovy, zvláště za současné příznivé ekonomické situace České republiky. 

Chtěli bychom Vás požádat o zásah, aby k chystanému drastickému omezení dotací na opravu památek nedošlo. I kdyby se měla tato agenda (a rozpočet) přesunout z MZE pod jiný orgán státní správy.

Děkujeme Vám.

 

S pozdravem,

 

za Asociaci pro podporu památek z.s.

Dr. Michal Valenčík, mj. autor portálu Znicenekostely.cz

Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

 

P.S.:

Pro představu, jakým památkám program MZE pomáhal, zveřejňujeme srovnávací fotografie (před a po opravě) dvou neprohlášených památek, které v programu uspěly loni a také fotografie tří staveb, které uspěly letos. V roce 2019 už by měly mít stavby v podobném stavu smůlu...

 

Podpisy

Příjmení Jméno Telefon Email Datum
Finger Zuzana 0***5 f***e 22.10.2018 12:37
Vrátná Barbara 7***7 V***z 13.10.2018 08:34
Laštůvková Pavla 7***3 l***z 4.10.2018 09:45
Kudláček Slavomír 4***2 s***z 24.9.2018 11:29
Dařbujanová Anna 7***2 a***z 20.9.2018 15:23
Tůma Petr 6***5 p***z 20.9.2018 11:21
Šimíčková Markéta 7***3 s***z 18.9.2018 14:30
Worm Oto 7***9 o***z 18.9.2018 09:00
Šafránková Kateřina 6***3 k***z 17.9.2018 19:59
Štěpánová Evženie 7***3 s***z 17.9.2018 16:22
Novotny Jan +***5 j***z 17.9.2018 13:39
Kny - obec Jetřichovice Marek 7***2 u***z 17.9.2018 11:43
Křimská Miloslava 7***7 s***z 17.9.2018 11:33
Šmok Teodor 7***1 s***z 17.9.2018 10:21
Buřt Tomáš 7***5 t***z 17.9.2018 08:44
Trantina Tomáš 6***3 t***m 13.9.2018 21:17
Hnyková Hana 7***8 H***m 13.9.2018 11:54
Andrade Milena 6***4 a***z 13.9.2018 11:52
Mynařík Jaroslav 7***8 o***z 13.9.2018 08:01
Kozler Václav +***2 k***z 12.9.2018 12:40