Existuje źidovské umění

Existuje židovské umění? Dodnes aktuální a zároveň provokující otázka, na kterou se již dříve snažili odpovědět historici umění a výtvarní kritici, jako byl například Ernst Gombrich, Joseph Gutmann nebo Harold Rosenberg. Anotace k chystanému kolokviu Ústavu dějin umění AV (7.10.2016). Více v Kalendáři akcí

Více

Obnova kostela v Letově začala

V pátek 15. července 2016 začaly práce na obnově kostela Navštívení Panny Marie v Letově. V první fázi bylo přistoupeno k opravě střechy a krovu v závěru presbytáře. Obnovu kostela v Letově realizuje spolek Pro kostely, z.s.. Partner, se kterým připravujeme konferenci SACRUM 2016.

Pro kostely z.s.

Více