Výstava "Broumovská skupina kostelů"

Výstava "Broumovská skupina kostelů"

Údaje o akci

 • Čtvrtek 15. Březen 2018 - Čtvrtek 31. Květen 2018 10:00
 • Muzeum Podblanicka, Malé náměstí 74, Benešov
 • Výstava
 • Výstava 

  Broumovská skupina kostelů

  Výstava fotografií významného souboru barokních památek v regionu Broumovska, díla stavitelů Martina Allia, Kryštofa a a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Výstava představuje fotografie broumovského fotografa Jana Záliše (PIN Studio) a PhDr. Martina Mádla z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

   

  Kdy: 15. března - 31. května 2018
  Kde: Muzeum Podblanicka, Malé náměstí 74, Benešov
   

  Broumovská skupina kostelů

   

  Soubor barokních venkovských kostelních staveb uváděných pod názvem „broumovská skupina kostelů“ tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor.

   

  Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1690 – 1743 díky velkému rozmachu výstavby sakrálních staveb iniciované opaty řádu benediktinů Tomášem Sartoriem a Otmarem Zinkem.   

   

  Výstava vznikla při příležitosti konání Českého týdne ve Wroclawi pořádaný Institutem historii sztuki Univerzity Wroclaw v květnu 2015  a Letní školy barokní architektury a umění 2015 pořádané Ústavem dějin umění AV ČR v červenci 2015. Výstava byla připravena spolkem Omnium.

   

  Více k výstavě

   

Zpět na seznam