Poslední novinky

 • Hřbitov v Krásných Loučkách

  Hřbitov v Krásných Loučkách, který byl vysekán z náletů a letitých nárůstu travin a plevele běheme jarního workcampu, prošel v srpnu další úpravou celé plochy areálu.

  Více

 • Workcamp na Podbořansku - hřbitov Pšov - v září 2018

  Hledáte klid uprostřed přírody při obnově kulturního dědictví? Zajímáte se o staré, zcela zapomenuté hřbitovy? Chcete pomoci? Pak můžete pomoci ve dnech 14.-15.9.2018 při obnově hřbitova nedaleko obce Pšov na Podbořansku, o kterém neví ani místní...

  Více

 • Obnova hřbitovní zdi v Heřmánkovicích na Broumovsku

  Na Broumovsku v obci Heřmánkovice realizujeme jeden z našich vůbec největších projektů na "cizím" majetku, tj. majetku obce Heřmánkovice - hřbitovní zeď u kostela Všech Svatých. Jedná se část hřbitovní zdi, která sousedí s náhrobky původních německých obyvatel, které obnovujeme díky pomoci Česko-německého fondu budoucnosti. 

  Více

 • Kostel sv. Kateřiny v Chouči - obnova střechy

  U kostela sv. Kateřiny v Chouči u Bíliny, který spolek Omnium spravuje od jara 2018, byl podána žádost o závazné stanovisko k MÚ v Bílině k základní obnově střechy tak, aby bylo zamezeno zatékání do krovu a kleneb kostela nad kněžištěm.

  Více

 • Kostel Proměnění Páně v Pacelicích

  MÚ v Blatné vydal stanovisko k našemu návrhu na instalaci mříží u dveří a oken, u kostela Promění Páně v Pacelicích. Řešení má umožnit otevření kostela po dlouhé době zazdění. A zároveň je nutnou podmínkou pro realizaci připravovaného projektu obnovy krovu a střechy kostela, která je díky dlouhodobému zatékání v havarijním stavu.

  Více