Poslední novinky

 • Občasník spolku Omnium

  Zveřejnili jsme po dlouhé době první z občasníků, který referuje o aktivitách spolku Omnium.

  Navazujeme tak na zpravodaje z let 2012-2014.

  Občasník I 2018

  Více

 • Kaple na Podbořansku

  Na jaře pokračujeme v další etapě obnovy kaple sv. Anny u Podbořan a zahájení obnovy výklenkové kaple ve Zlovědicích u Podbořan.

  Více

 • Kostel sv. Martina na Hůrce u Klatov

  Přes původní optimistickou představu o kostele, u kterého není nutný akutní zásah, budeme muset začít i u kostela sv. Martina na Hůrce nakonec řešit otázku zajištění vnějších omítek a jejich obnovu, které se ukázaly v mnohem horším stavu.

  Více

 • Barokní sýpka ve Slezských Rudolticích

  V květnu proběhnou poslední přípravné práce před zahájením další etapy záchrany zdevastované barokní sýpky v zámeckém areálu ve Slezských Rudolticích. Aktuálně byla podepsána smluva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace na obnovu, stejně tak byl zveřejněn příslib dotace z Havarijního porgramu Ministerstva kultury. 

  Více

 • Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

  V květnu se rozeběhnou další práce restaurátorů na obnově barokní nástropní malby v kapli v Broumově Olivětíně. Práce již druhým rokem zajišťuje Fakulta restaurování UPCE. 

  Více