IROP Výzva č.25 - Knihovny

Více

Ochrana a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Uzávěrka: 31.12.2017

Liberecký kraj: Individuální žádost o dotaci v oblasti péče o kulturní dědictví

Více

Uzávěrka: 31.12.2017

Vyhlašovatel: Krajský úřad Libereckého kraje

NROS - 1. kolo Programu 3P

Více

Uzávěrka: 31.12.2017

Vyhlašovatel: NROS

IROP Výzva č.41 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Více

Integrované projekty IPRÚ - České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec n. N., Mladá Boleslav, Zlín

Uzávěrka: 31.10.2022

IROP Výzva č.48 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Více

Památky, knihovny, muzea - Hradecko-pardubická, Olomoucká a Ostravská aglomerace

Uzávěrka: 31.10.2022

Vyhlašovatel: MMR