Nadační fond obětem holocaustu - Program Obnova, Připomínka

Více

Uzávěrka: 27.9.2017

Vyhlašovatel: Nadační fond obětem holocaustu

MKCR - Podpora regionálních kulturních tradic

Více

Uzávěrka: 29.9.2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

MZV - Česko-polské forum 2018

Více

Uzávěrka: 29.9.2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo zahraničních věcí / Česko-polské fórum

Česko-německý fond budoucnosti, podzimní uzávěrka

Více

Uzávěrka: 30.9.2017

Vyhlašovatel: Česko-německý fond budoucnosti

Program záchrany architektonického dědictví na rok 2018

Více

Uzávěrka: 30.9.2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

ČSOB Pomáhá regionům

Více

Podzimní kolo grantového programu

Uzávěrka: 1.10.2017

Vyhlašovatel: ČSOB

Ústecká komunitní nadace

Více

30. otevřené grantové kolo

Uzávěrka: 2.10.2017

Vyhlašovatel: Ústecká komunitní nadace

Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov

Více

Zlepšování podmínek života v Litvínově a okolí

Uzávěrka: 9.10.2017

Vyhlašovatel: Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem AIR PRODUCTS pro Litvínov

MŽP - Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace (NNO)

Více

Uzávěrka: 16.10.2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

MKCR - Kulturní aktivity v památkové péči

Více

Projekty spolků k ochraně kulturního dědictví

Uzávěrka: 31.10.2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

MKCR - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018

Více

Uzávěrka: 31.10.2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program Zelené oázy Nadace partnerství

Více

Navrácení zeleně a vodních prvků do urbanizovaného prostoru

Uzávěrka: 31.10.2017

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018

Více

Uzávěrka: 16.11.2017

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha

IROP Výzva č.25 - Knihovny

Více

Ochrana a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Uzávěrka: 31.12.2017

Liberecký kraj: Individuální žádost o dotaci v oblasti péče o kulturní dědictví

Více

Uzávěrka: 31.12.2017

Vyhlašovatel: Krajský úřad Libereckého kraje

NROS - 1. kolo Programu 3P

Více

Uzávěrka: 31.12.2017

Vyhlašovatel: NROS

IROP Výzva č.41 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Více

Integrované projekty IPRÚ - České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec n. N., Mladá Boleslav, Zlín

Uzávěrka: 31.10.2022

IROP Výzva č.48 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Více

Památky, knihovny, muzea - Hradecko-pardubická, Olomoucká a Ostravská aglomerace

Uzávěrka: 31.10.2022

Vyhlašovatel: MMR