Obnova kostela sv. Havla v obci Hrobčice u Bíliny

Pozdně románský kostel na návrší nad obcí. Roku 1726 barokně upraven, naposledy opraven koncem 19. století. Plochostropý, hranolový, s trojúhelnými štíty. Hrázděná západní předsíň, na severním boku další předsíň a sakristie.

V roce 2017 bylo zahájeno jednání mezi spolkem Omnium a Arciděkanstvím v Bílině o převodu kostela sv. Havla na spolek Omnium za účelem jeho obnovy a znovuzpřístupnění.

V říjnu 2017 byla podepsána příslušná smlouva o převodu kostela.

Fotogalerie ke dni převzetí kostela

 

Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA SV. HAVLA V OBCI HROBČICE U BÍLINY JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Hrobčicích

Za každý i drobný dar děkujeme