Obnova kostela Zvěstování Panny Marie v Bílině

Kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině je pozdně gotická sakrální stavba založená roku 1420, přebudovaná na konci 16. stoletíí do jednotné renesanční podoby. Kostel je jednolodní, obdélný, s obdénou lodí a polygonálně uzavřeným presbytářem. Vnějšek celé stavby je členěn opěráky a okny polokruhově uzavřenými.

V roce 2017 došlo k dohodě mezi spolkem Omnium a Arciděkanstvím v Bílině o převodu kostela za účelem jeho postupné obnovy. Příslušná smlouva byla podepsána v říjnu roku 2017.

Fotogalerie ke dni převodu kostela

 

Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V BÍLINĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Bílině

Za každý i drobný dar děkujeme