DA

Projekt

Dientzenhofer Adventures

 

Baroko bylo období ohromujícího vzepětí duchovních a morálních sil, projevující se v horoucí tvůrčí aktivitě ve všech oblastech kulturního dění, které zasáhlo všechny vrstvy lidské společnosti.

Projekt je věnován odkazu nejvýznamnějších architektů doby baroka, Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

 

Projekt je připravován