Židovské hřbitovy

Projekt

Vraťme památky na svá místa (Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů)  

 

Premisa projektu

Období nacistické okupace, ale i období komunistického režimu, se v českých zemích mimořádně dotklo vedle dalších památek zejména památek židovských. Po období totality, která chtěla židovskou komunitu vyvraždit a vymazat z paměti společnosti, přišla totalita, která popírala její náboženskou svobodu a její identitu. Zničené synagogy a židovské hřbitovy jsou toho smutným a temným dokladem. Některé židovské hřbitovy byly zničeny nenávratně, ať již živelně nebo jako výsledek systematické práce úřadů. Řada jich byla vážně poškozena. Hřbitovní stavby a náhrobky byly často rozebírány pro druhotné využití, např. jako stavební materiál, suť pro úpravu koryt řek, dláždění chodníků nebo „ozdoba“ zahrad.

Přestože doba posledních 27 let přeje těmto památkám nepoměrně více a mnohé se podařilo opravit či dokonce obnovit, je nesporným faktem, že se doposud nevěnovala pozornost plošnému a cílenému shromažďování dokumentace k těmto památkám od široké veřejnosti, mapování osudů ztracených náhrobků nebo příběhů spojených se snahou některé náhrobky zachránit.  

 

Idea projektu

A tento fakt se snaží projekt „Vraťme památky na svá místa (Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů)“ řešit. Projekt pomůže osvětlit jednu z doposud málo popsaných a prozkoumaných stránek historie židovské komunity, resp. jejího kulturního dědictví. Projekt přispěje k rozšíření nových informací týkajících se událostí spojených s osudy židovského obyvatelstva během nacistické okupace, po druhé světové válce, ale i v období komunistického režimu. Vytvoří tak podklady pro další odborné zpracování. Výstupy projektu bude možné využít pro odbornou péči o židovské památky, edukaci žáků druhého stupně základních škol a středních škol, ale i široké kulturní veřejnosti ve snaze prohloubit znalosti spojené s židovskou kulturou a osudem židovské komunity v českých zemích.