Obnova kostela Proměnění Páně v Pacelicích u Blatné

Barokní kostel stojí na zalesněném vrchu Křesovec nad Pacelicemi poblíž Blatné.

Původně na místě dnešní kostela stávala menší kaple, na jejímž místě v letech 1763–1765 vyrostl nový barokní kostel. O stavbu se zasloužila hraběnka Marie Alžběta Serenyiová, architektem byl zřejmě slavný Kilián Ignác Dientzenhofer. V místě se nacházela již v 17. století také poustevna.

Sláva nového poutního místa zanikla za vlády Josefa II. Kostel velmi zchátral a opraven byl až v roce 1938 díky majiteli škvořetického zámku JUDr. Novákovi.

V červnu 2016 byla podepsána o převodu kostela mezi Římskokatolickou farností v Blatné a spolkem Omnium.

Fotogalerie ke dni převodu kostela

 

Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V PACELICÍCH U BLATNÉ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Pacelicích

Za každý i drobný dar děkujeme