Obnova zámecké kaple sv. Anny v obci Pelhřimovy u Krnova

Původní obec Pelhřimovy dnes z původních 70 obytných domů připomínají pouze dva obytné domy, užívané k rekreaci (č.p. 113 a 114), zdevastovaný kostel sv. Jiří z 15. století, který je obnovován Hnutím Duha Jeseníky, ke kostelu přilehlý zničený hřbitov s vyvrácenými náhrobky německých obyvatel a kaple sv. Anny.

Kaple je původně zámeckou kaplí patřící k zámku dnes stojícím v polské části obce. Historie tohoto místa sahá až do 16. století, kdy na místě zámku stával pravděpodobně opevněný hrad, který byl v letech 1660 – 1690 přestavěn na zámek Václavem z Oppensdorfu.

Kaple do roku 2015 patřila Státnímu statku Razová v likvidaci, od něhož byla odkoupena spolkem Omnium z.s. Kaple ke dni převzetí byla prázdná, s pukající klenbou, bez dveří nebo mříží, s lepenkovou střechou, se zničenou fasádou a interiérem.

Fotogalerie kaple ke dni převzetí
Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KAPLE SV. ANNY V OBCI PELHŘIMOVY U KRNOVA JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kaple v Pelhřimovech

Za každý i drobný dar děkujeme