Baroko

Projekt

Virtuální muzeum barokního umění Dolního Slezska

http://ww.wirtualnefreski.pl

 

Projekt pro představení barokního umění regionů Broumovska, Klodska a Dolního Slezska, pro vysvětlení a prezentaci společných uměleckých přesahů i společných kořenů.

Objevte Barokní umění regionu Broumovska, Klodzka a Dolního Slezska - Virtuální muzeum
Discover Baroque Art of the Region of Broumov, Klodz and Lower Silesia – Virtual Museum

Projekt byl realizován s s přispěním grantu International Visegrad Fund, Small Grant No. 11430059
www.visegradfund.org

 

 

Partneři projektu:

Instytut Historii Sztuki – Uniwersytet Wroclawski,
Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku
pod vedením prof. Andrzeje Kozieła

http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl 

 

Ústav dějin umění AV ČR
PhDr. Martin Mádl

http://www.udu.cas.cz

 

Realizované aktivity projektu

Česká jazyková mutace webových stránek www.wirtualnefreski.pl – Virtuální muzeum barokního umění Dolního Slezska.

Česko-polský workshop na Broumovsku na jaře 2015.

Česko-polský odborný workshop na Broumovsku pro odborníky či studenty z oborů architektury, dějin umění, restaurování ad.  

Harmonogram projektu: 1.1.2015 - 30.6.2015

 

 

IVG   UWr