Památková péče - poznatky veřejného ochránce práv

Přehled judikatury 

 

Materiály z programu semináře, 20.10.2015, Praha - Vyšehrad, JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana Vašíková 

 

1/ Ochrana urbanistických hodnot zástavby

NSS ze dne 28. 4. 2004, č.j. 6 A 106/2002-81

NSS ze dne 12. 9. 2008, č.j. 2 As 49/2007-191

NSS ze dne 17. 7. 2013, č.j. 9 As 95/2012 – 77

NSS ze dne 4. 3. 2015, č.j. 6 As 72/2014 – 88

 

2/ Omezení vlastnictví k nemovité památce

Nález ÚS ze dne 23. 6. 1994, sp.zn.: I. ÚS 35/94

NSS ze dne 12. 5. 2004, č.j. 5 A 48/2002 - 40

 

3/ Ohradní (opěrná zeď)

NS sp.zn. 22 Cdo 300/2005

NS sp.zn. 22 Cdo 2569/2009

NS sp.zn. 22 Cdo 2716/2011

 

4/ Zřícenina (zaniklá stavba)

NSS č.j. 1 As 93/2008-95

OS Tachov ze dne 30. 9. 2014, č.j. 4 C 128/2013

MS Praha sp.zn. 38 Ca 599/2002

 

5/ Závazná stanoviska

Rozšířený senát NSS ze dne 23. 8. 2011, č.j. 2 As 75/2009-113

NSS ze dne 20. 3. 2013, č.j. 6 As 64/2012-21

Vs. NSS ze dne 23. 5. 2014, č.j. 4 As 42/2014-69

 

6/ Delikty a přestupky na úseku památkové péče

NSS ze dne 16. 4. 2013, č.j.6 As 74/2012 - 21

NSS ze dne 13. 3. 2013, čj. 7 As 188/2012 - 25

NSS ze dne 29. 5. 2014, č.j. 7 As 44/2014 - 79

 

7/ Výměna střešní krytiny v památkovém území

KS Hradec Králové ze dne 15. 9. 2011, č.j. 52 A 4/2011- 63

NSS ze dne 13. 8. 2009, č.j. 7 As 43/2009 - 52

NSS ze dne 21. 7. 2009, čj. 6 Ads 88/2006 – 132, publ. pod č. 1915/2009 Sb. NSS.

NSS ze dne 4. 12. 2013, č.j. 1 As 95/2013 - 31

NSS ze dne 4. 12. 2014, č.j. 7 As 183/2014 - 43

 

8/ Rozsah poučovací povinnosti, kterou by měl správní orgán poskytnout účastníkovi řízení

NSS ze dne 13. 10. 2010, č. j. 1 As 51/2010 - 214

 

9/ K § 142 správního řádu - deklaratorní řízení (rozsah památkové ochrany)

NSS ze dne 28. 8. 2014, č. j. 7 As 100/2014 - 52