Božanov2

Pracovní skupina pro historické hřbitovy při Radě vlády pro národnostní menšiny

k řešení situace hrobů národnostních menšin na českých hřbitovech při Radě vlády pro národnostní menšiny v ČR. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, zástupci německé a ruské menšiny v Radě, zástupce židovské komunity, sekretariát Rady a ředitel oblastního muzea v Chomutově.

 

Jednání PS RVNM 28.4.2016

Prezentace z jednání PS 28.4.2016
Neuspokojivý stav německých hrobů na českých hřbitovech

Prezentace z jednání 28.4.2016
Ke stažení Prezentace 28.4.2016