Výstavy spolku Omnium

Omnium od roku 2013 připravilo samostatně nebo ve spolupráci s partnery řadu výstav s tématikou kulturního dědictví.

Aktuální výstavy spolku Omnium
 

Výstava Monumenta VIVA

Výstava představuje práci spolků při záchraně a prezentaci kulturního dědictví v České republice. Tato práce významně přispívá k záchraně památek, zejména těch, které nejsou turisticky příliš atraktivní nebo nejsou spojeny s významnou osobností.

Informace o výstavě a možnosti zapůjčení    ⊇    Monumenta VIVA

 

Výstava Historické hřbitovy

Výstava fotografií skutečného stavu hřbitovů v České republice, připravená ve spolupráci s Heimatplfegerin der Sudetendeutschen s podporou Česko-německého fondu budoucnosti v roce 2016.

Informace o výstavě a možnosti zapůjčení    ⊇     Historické hřbitovy

 

Výstava Broumovská skupina kostelů

Výstava fotografií souboru barokních sakrálních památek na Broumovsku, převážně díla Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Informace o výstavě a možnosti zapůjčení     ⊇     Broumovská skupina kostelů

 

Výstava Památky osiřelé

Výstava představující rozpadlé a zanikající památky v České republice. Výstava byla připravena ve spolupráci Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a Omnium s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration v roce 2016.

Informace o výstavě a možnosti zapůjčení    ⊇     Památky osiřelé

 

 

Výstavy jsou zapůjčovány zdarma.  

 


Realizované a připravované výstavy v letech 2014-2018

Výstava Monumenta VIVA
Omnium, Heimatplfegerin der Sudetendeutschen 
s podporou Ministerstva kultury, 2017
Více

Výstava Historické hřbitovy
Omnium, Heimatplfegerin der Sudetendeutschen
s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, 2016-2018
Více

Výstava Památky osiřelé
Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a Omnium
s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, 2016
Více

Výstava Všichni Svatí z Heřmánkovic (zima 2016/17)
Výstava Ústavu dějin umění AV ČR ve Window Gallery v Husově ul. v Praze, partneři Omnium z.s. a Fakulta restaurování UPCE, 2016
Instalace: Window Gallery UDU AV CR Praha
Více

Výstava Česko-německé projekty záchrany památek v ČR (Má vlast cestami proměn 2016)
Entente Florale - Asociace Souznění, Omnium, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, 2015-2016
Více

Výstava Broumovská skupina kostelů
Omnium, 2015
Více

Výstava Život kostelů Broumovska
Omnium, Národní technické muzeum, 2014
Instalace: NTM Praha, Loreta Rumburk

Výstava Broumovsko: Kraj barokních kostelů
Ústav dějin umění AV ČR a Omnium, 2014
Instalace: Window Gallery UDU AV CR Praha

Výstava Pomníky času - Broumovsko objektivem polského fotografa Macieja Lulko
Univerzita Wroclaw, Omnium, 2015
Instalace: Broumov