Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna

Vlivem dlouhodobé neúdržby, nepříznivých geologických podmínek, regulací vodního toku v minulých desetiletích a velmi nevhodnými stavebními zásahy v minulých letech se technický stav kostela sv. Jana Křtitele přiblížil ke stavu hluboce havarijnímu a akutně hrozí jeho destrukce a zřícení.

V září 2015 byla podepsána s Římskokatolickou farností Horšovský Týn Darovací smlouva, kterou farnost převedla kostel sv. Jana Křtitele v obci Srby na spolek Omnium. 

Fotogalerie stavu ke dni převzetí kostela

 

Aktuality projektu
Publikace "Poslední šance pro kostel sv. Jana Křtitele" , Omnium, B. Větrovská, 2015

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA SV. JANA KŘTITELE V SRBECH JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela sv. Jana Křtitele 

Za každý i drobný dar děkujeme