Obnova xxxx 

Javorník        xxx


xxx

Fotogalerie ke dni převzetí kostela 

______________________________________________________________________________________________

Měsíc rok

XXX

 

..... 

Další aktuality projektu

______________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA xxxxxx JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu xxxxxxxxxxxxxx

Za každý i drobný dar děkujeme