Zlovědice

Výklenková kaple v obci Zlovědice na Podbořansku

(k.ú. Krásný Dvůr)

 

V roce 2016 byl odkoupen pozemek se zbytky kaple v aukci od Úřadu státu pro zastupování ve věcech majetkových.

Zahájení stavebních prací se předpokládá v I. polovině roku 2018.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KAPLE SV. ANNY V OBCI ZLOVĚDICE U PODBOŘAN JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kaple ve Zlovědicích

Za každý i drobný dar děkujeme