Obnova kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

Olivětín        Od roku 1601 stávala na místě dnešní kaple původní kaple dřevěná. Zděnou kapli nechal v roce 1701 vystavět opat broumovského kláštera Otmar Zinke. Autorství kaple je tradičně připisováno Kryštofu Dientzenhoferovi, ale je to nepravděpodobné.


Od roku 2017 probíhá v kapli P. Marie průzkum a restaurování nástropních maleb ve spolupráci s Fakultou restaurování UPCE. 

Fotogalerie 

______________________________________________________________________________________________

Srpen 2018

Dokončeno restaurování nástropní malby v kapli. 

 

..... 

Další aktuality projektu

______________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KAPLE PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V OLIVĚTÍNĚ U BROUMOVA JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kaple P. Marie.

Za každý i drobný dar děkujeme