Dittrich

 

Mimořádná stavba v Krásné Lípě navržená berlínským architektem prof. J.C. Raschdorffem pro uložení ostatků mimořádné osobnosti regionu Krásné Lípy Carla Augusta Dittricha st. a Carla Dittricha ml. je dnes ve velmi zbědovaném stavu.  

Cesta k záchraně unikátního mauzolea rodiny Dittrich z Krásné Lípy se symbolicky otevřela v pondělí 16. dubna 2018, v předvečer stého jubilea úmrtí Carla Dittricha ml. (1853-1918), mezinárodně významné osobnosti podnikatele a mimořádného mecenáše v regionu Krásné Lípy.  Přímo v ruinách hrobky předal zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vzácnou stavbu do majetku spolku Omnium.

Propadající se klenba mauzolea, podzemní krypta zanesená sutí a rozházenými lidskými kostmi, tak už drahnou dobu vypadá stavba hodná hesla v encyklopedii evropské architektury. V roce 1886 ji navrhl slavný berlínský architekt profesor Julius Carl Raschdorff, který také postavil hrobku německého císaře Fridricha III. v Postupimi. Už ve své době šlo o div budící stavbu. Její výzdobu tvořily malby slavného krásnolipského malíře Augusta Frinda a jedna z prvních velkoplošných skleněných mozaik v Čechách od italských mistrů. Kuriozitou byla malá kotelna, která mauzoleum vytápěla v době návštěv.

Výrazná stavba měla tvořit věčný pomník výjimečnému muži, továrníkovi a filantropovi, místnímu rodáku Carlu Dittrichovi st. Jeho jméno dnes v Čechách příliš nerezonuje, ale třeba polská wikipedie mu věnuje obsáhlé heslo, které ho prezentuje jako jednu z největších osobností v dějinách čtyřicetitisícového polského města Žyrardov. Tam stála jedna z poboček rodinného podniku Hielle a Dittrich zaměstnávající 10 000 lidí. Krásnolipský továrník je tam uctíván jako mimořádný dobrodinec, jehož heslo znělo: „Kapitalismus lidi zraňuje, ale musí je též léčit“. Hovořil sedmi jazyky - německy, anglicky, francouzsky, italsky, polsky, rusky, česky.

I Krásná Lípa je rodině Dittrich vděčná za mnoho. Rodina zde vybudovala nemocnici, městské lázně, sirotčinec a chudobinec, podpořila stavbu městského vodovodu, vybudovala městský park. Rodinné mauzoleum od roku 1945 chátralo a kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům se ho nikdo nechtěl ujmout ani po změně režimu po roce 1989. Žalostný stav nezměnilo ani prohlášení stavby památkou v roce 2007 a zdálo se, že se stavby brzy zřítí a Česko čeká mezinárodní ostuda.

Komplikované a zablokované jednání o řešení záchrany hrobky se podařilo vyřešit teprve po vstupu spolku Omnium do problému v loňském roce. Přinesl obrat v přístupu k vzácné památce a díky společné iniciativě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, města Krásná Lípa, Ministerstva kultury ČR a zástupců památkové péče se poměrně rychle podařilo letitý problém vyřešit.

Samotná stavba hrobky rodiny Dittrich je nyní v majetku spolku Omnium. Pozemek je v majetku města Krásná Lípa a v současné době se diskutuje o jeho převodu na spolek Omnium s cílem „scelit“ vlastnictví celého komplexu. Zároveň město Krásná Lípa přislíbilo dlouhodobou podporu celému projektu a snaze o záchranu památky, ideálně ve formě deklarace o podpoře.  

Snahou spolku Omnium je záchrana této mimořádné stavby a vytvořit tak opět pietní prostor pro uložení ostatků příslušníků rodiny Dittrich a zároveň připomenout bohatou historii této rodiny a její přínos pro region Krásnolipska. Tak, aby zde nedošlo k naplnění biblické rčení „Prach jsi a v prach se obrátíš“ a rodina Dittrich nebyla definitivně zapomenuta.

 

Fotogalerie ke dni převzetí hrobky

 

Partner projektu obnovy
hrobky rodiny Dittrich

 Krásná Lípa

 

 

Aktuality projektu 

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU DITTRICHOVY HROBKY V KRÁSNÉ LÍPĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu  a záchranu hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Za každý i drobný dar děkujeme