Obec Beňovy u Klatov, dříve nazývaná Beňovice, byla slovanskou vsí, jednou z nejstarších na Klatovsku, dávno v době před založením města Klatovy. Za doby panování krále Přemysla Otakara II., zakladatele města, byla vymaněna z panství kláštera Svatojiřského a jako šosovní obec předána Klatovům se všemi pozemky a ještě s obcí Novákovice a Hůrky (dávno zaniklou a nacházející se poblíž obce Lomec).

Již tehdy byly Beňovy farní obcí a měly svou vlastní faru a farní kostelík zasvěcený sv. Martinu, postavený někdy počátkem 13. století na západní straně kopce Hůrky, na úpatí jeho zalesněné části. S ohledem na dobu jeho postavení se dá dovodit, že byl postaven asi s gotickými stavebními prvky jako hradbou a příkopem ohrazený kostelík.

Jediným člověkem, který se o kostelík staral, byl poustevník žijící v domku nedaleko kostelíka, který žil z milodarů poskytovaných pravidelně některými bohabojnými občany z Klatov. Zpráva o smrti 88-letého postevníka se zachovala z roku 1732 v klatovské matrice. Další poustevník je připomínám rovněž v roce 1782.

Je přirozené, že kostelík neopravován a neudržován zubem času zchátral natolik, že nemohl být nadále využíván k církevním účelům. Za této situace městská správa rozhodla postavit vedle ruiny starého kostelíka kostelík nový.

Stavba započala v roce 1734, ale dostavění, se v důsledku neutěšené hospodářské situace protáhla až do roku 1748. Nový kostelík, později zasvěcený rovněž sv. Martinu, byl již mnohem větší a byl postaven v jednoduchém barokním slohu, jak ve vnější formě, tak vnitřním vybavením. Oltář pochází z roku 1741 z dílny klatovského řezbáře Josefa Fliegla a obraz hlavního oltáře zhotovil v roce 1748 Ignác Raab.

Kostel byl zejména v 90. letech 20. stol. několikrát vykraden.

V současné době kostel není využívaný k liturgickým účelům.

 

Fotogalerie ke dni převzetí kostela

Aktuality projektu

 

 

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA SV. MARTINA V KLATOVECH NA HÚRCE JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela sv. Martina na Hůrce

Za každý i drobný dar děkujeme