Obnova kostela sv. Jana Křtitele v obci Vřeskovice u Švihova

 

Obec Vřeskovice se nalézá v údolí obklopená poli a lesy, na rozhraní Chudenické vrchoviny a povodí řeky Úhlavy. 

 

První zmínka o obci je z roku 1352, kdy patřila pánům z Drslavic. Na kopci vznikla v roce 1409 tvrz. V 15. století patřily Vřeskovice Roupovským z Roupova. V roce 1574 je zdejší tvrz již uváděna jako pustá. 

 

Dominantou obce, která Vás upoutá již z dálky, je trojlodní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1245. Původní gotická stavba byla přestavěna v 16. století a v roce 1870 novobarokně upravena. V kostele se nacházejí dva náhrobky z červeného mramoru s postavou muže a ženy. Jedná se náhrobní kameny Alžběty Šicové a Albrechta Šice z Drahonic, bývalé majitele červenopoříčského panství, kteří nechali přestavět zdejší zámek do dnešní podoby. V kryptě kostela jsou pohřbeni další významní příslušníci šlechtických rodů. Na místním hřbitově naleznete také barokní hrobku pánů z Haubenu, kteří Červené Poříčí vlastnili v 18. století. Na věži byly původně umístěny čtyři zvony, z nichž dva byly datovány letopočty 1465 a 1514.  V roce 1942 byly tři zvony zrekvírovány a sňaty tesařským a zednickým mistrem Levým z Merklína. Největší z nich byl nalezen posléze v Praze a navrácen  do kostela.

 

Počátkem roku 2017 byla mezi Římskokatolickou farností ve Švihově a Omnium z.s. uzavřena smlouva o výpůjčce kostela za účelem jeho oživení a postupné obnovy.

Fotogalerie ke dni převzetí kostela
Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA  SV. JANA KŘTITELE VE VŘESKOVICÍCH JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela ve Vřeskovicích

Za každý i drobný dar děkujeme