Obnova kostela Nejsvětější Trojice v Nové Sedlišti u Tachova

 

Kostel Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti byl vybudován na místě staršího svatostánku v roce 1581 nákladem rytíře J. Tuchera ze Šoberova. Za třicetileté války byly spolu se vsí vypáleny. Kostel byl zrekonstruován až na konci 18. století jako stavba bez věže. Interiér je zdevastovaný, zůstaly zde nicméně heraldické náhrobky rytířské rodiny Tucherů.

Kolem roku 2010 dostal kostel novou střechu. Střecha a krovy totiž shořely 18. března 2003, když byly v jeho blízkosti páleny vyřezané náletové dřeviny.

 

Počátkem roku 2017 byla mezi Římskokatolickou farností v Tachově a Omnium z.s. uzavřena smlouva o výpůjčce kostela za účelem jeho oživení a postupné obnovy.

Fotogalerie ke dni převzetí kostela

 

Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V NOVÉM SEDLIŠTI JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Novém Sedlišti

Za každý i drobný dar děkujeme