Obnova objektu bývalé trafostanice v Broumově

Drobná technická stavba dnes již nefunkční trafostanice v Broumově. 

Fotogalerie ke dni převzetí
Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU OBJEKTU TRAFOSTANICE V BROUMOVĚ JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu trafostanice v Broumově

Za každý i drobný dar děkujeme