Obnova kostela sv. akteřiny v obci Chouč u Bíliny

Kostel je původně ze 14. století. Z původní stavby se zachoval presbytář a krátký navazující úsek lodi. Naposledy byl stavebně upravován v roce 1904. V sočasné době je kostel uzavřený, nevyužívaný, v havarijním stavu.

V roce 2017 bylo zahájeno jednání mezi spolkem Omnium a Římskokatolickou farnosti - arciděkanstvím v Bílině o převodu kostela sv. Kateřiny na spolek Omnium za účelem jeho obnovy a znovuzpřístupnění.

V říjnu 2017 podepsány příslušné dohody o převodu kostela sv. Kateřiny na spolek Omnium.

Fotogalerie ke dni převzetí kostela

 

Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA SV. KATEŘINY V OBCI CHOUČ U BÍLINY JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Chouči

Za každý i drobný dar děkujeme