Omnium se obnově drobných sakrálních památek v krajině Broumovska věnuje od roku 2012. 

Jde o obnovu křížů, křížků, křížových cest, kalvárií a dalších.     

 

 

Přehled fotogalerií obnov