Spolek Omnium je od roku 2012 partnerem projektu "Pro život kostelů Broumovska", který si vedle stavební obnovy tohoto významného souboru barokních památek klade za cíl jejich znovuoživení.

 

Broumovská skupina kostelů 

Fotogalerie

Soubor barokních venkovských kostelních staveb uváděných pod názvem „broumovská skupina kostelů“ tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor.

Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera (mj. kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze) a jeho syna Kiliána Ignáce v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1690 – 1743 díky velkému rozmachu kulturní výstavby iniciované zejména opatem řádu benediktinů Otmarem Zinkem.   

Celkem jedenáct barokních venkovských kostelních staveb tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor, který je právem považován díky své ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost nejenom Čech, kdy ale i každý jednotlivý kostel je možné označit za barokní perlu. 

Jednoznačně kladné je však u celé skupiny broumovských kostelů jejich urbanistické působení, které je bez výjimky charakterizuje jako prvořadé dominanty přilehlých částí obcí i větších krajinných celků. Je typicky barokní a vysoce zhodnocuje krajinu Broumovska jako výjimečný výtvarný a kulturní fenomén.

 

Broumovská skupina kostelů 

Kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích   (1690 – 1693; Martin Allio)
Kostel sv. Anny ve Vižňově   (1719 – 1728; Kilián Ignác Dientzenhofer)
Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích   (1720-1723; Kryštof Dientzenhofer)
Kostel sv. Michala ve Vernéřovicích   (1719-1722; Kryštof Dientzenhofer)
Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích   (1722 – 1724; Kilián Ignác Dientzenhofer)
Kostel sv. Prokopa v Bezděkově   (1724-1727; Kilián Ignác Dientzenhofer)
Kostel sv. Barbory v Otovicích   (1725 – 1727; Kryštof Dientzenhofer)
Kostel sv. Markéty v Šonově   (1726 – 1729; Kilián Ignác Dientzenhofer)
Kostel sv. Marie Magdaleny v Božanově   (1735 – 1743; Kilián Ignác Dientzenhofer)
Kostel sv. Václava v Broumově (Kilián Ignác Dientzenhofer)
Kaple P. Marie na Hvězdě (Kilián Ignác Dientzenhofer)


Stavby „broumovské skupiny“ lze rozdělit do tří skupin charakterizovaných pojetím tří architektů.

Kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích dle projektu M. Allia je příkladem raně barokní architektury severoitalské provenience.

Druhou skupinu tvoří tři stavby (Vernéřovice, Ruprechtice a Otovice) s autorstvím Kryštofa Dientzenhofera. Jde o menší typy sakrálních staveb vycházejících z variantního obměňování staršího architektonického tématu z jeho časnější tvorby (90. léta 17. století).

Třetí skupinu (Heřmánkovice, Bezděkov, Vižňov, Šonov, Božanov, Borumov, Hvězda) tvoří projekty Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Typické pro jeho tvorbu na Broumovsku je využití těchto "drobných" staveb k vyzkoušení dispozičních nápadů a půdorysných témat, které pak lze sledovat v jeho pozdější tvorbě. Broumovské kostely jsou skicami jeho pozdějších radikálně barokních řešení.