Advent Omnium 2017

Advent Olivětín

6. Prosinec 2017

Advent Omnium 2017 -  Obnova fresky v kupoli kaple Panny Marie Sedmibolestné v Broumově v Olivětíně

Čas adventní je pro nás mimořádnou příležitostí postupně představit naší snahu o záchranu památek, které jsou ve většině případů opuštěné, bez života nebo na jejich obnovu "jen" nejsou v místě prostředky.

Od drobných památek až po velké sakrální objekty. Od technických nebo zemědělských památek až po barokní fresky. Od „bezejmenných“ až po památky s příběhem.
U některých projektů je jejich obnova velmi náročná, zejména finančně a někdy již bývá nad naše možnosti. Proto jsme vždy velmi rádi za jakoukoliv pomoc či dar. Jako ocenění můžeme bohužel nabídnout pouze uvedení v čestném seznamu dárců našeho spolku, děkovný dopis nebo prohlídku našich památek. 

Za každý, i drobný dar děkujeme.