Aktualizace přehledu projektů obnovy památek spolku Omnium