Křížek v Novém Sedlišti obnoven

Nové Sedliště

19. Listopad 2020

Dokončili jsme obnovu křížku u obce Nové Sedliště na Tachovsku. Obnova křížku u obce Nové Sedliště dospěla koncem října 2020 ke svému konci. Celkové náklady na obnovu křížku činily 13.552 Kč.

Všem dárcům, kteří obnovu tohoto zapomenutého křížku umožnili, upřímně děkujeme. 

Více informací - Zachraňme křížek společně 

Transparentní účet - Transparentní účet k projektu

Externí odkaz: http://zachrankrizek.cz/sedliste-obnova/obnova-krizku-v-novem-sedlisti/