Dokumentace hřbitovů okresu Litoměřice

Litoměřice okres

21. Listopad 2020

Dokončili jsme 1. etapu dokumentace hřbitovů okresu Litoměřice v Ústeckém kraji.  

Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci a vyhodnocení stavu historických hřbitovů se zvláštním důrazem na staré náhrobky původních německých obyvatel. Celkem bylo zdokumentováno 112 hřbitovů a více jak 2.800 německých náhrobků, plus dalších 3.800 již neoznačených hrobů. Analytická část týkající se okresu Litoměřice je aktuálně zpracovávána v rámci zhodnocení situace hřbitovů v celém Ústeckém kraji.  

Projekt je realizován v roce 2020 ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.
Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. 

Externí odkaz: http://cimiterium.cz/okres-litomerice