Dokumentace hřbitovů okresu Děčín

Děčín okres

20. Listopad 2020

Dokončili jsme 1. etapu dokumentace hřbitovů okresu Děčínv Ústeckém kraji.  

Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci a vyhodnocení stavu historických hřbitovů se zvláštním důrazem na staré náhrobky původních německých obyvatel. Celkem bylo zdokumentováno 99 hřbitovů a více jak 4.800 německých náhrobků, plus dalších více jak 9.000 již neoznačených hrobů. Analytická část týkající se okresu Děčín je aktuálně zpracovávána v rámci zhodnocení situace hřbitovů v celém Ústeckém kraji.  

Projekt je realizován v roce 2020 ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.
Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. 

Externí odkaz: http://cimiterium.cz/okres-decin