Dokumentace hřbitovů okresu Teplice

Teplice okres

15. Listopad 2020

Dokončili jsme 1. etapu dokumentace hřbitovů okresu Teplice v Ústeckém kraji.  

Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci a vyhodnocení stavu historických hřbitovů se zvláštním důrazem na staré náhrobky původních německých obyvatel. Celkem bylo zdokumentováno 37 hřbitovů a více jak 4.600 německých náhrobků, plus dalších 10.600 již neoznačených hrobů. Analytická část týkající se okresu Most je aktuálně zpracovávána v rámci zhodnocení situace hřbitovů v celém Ústeckém kraji.  

Projekt je realizován v roce 2020 ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.
Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. 

Externí odkaz: http://cimiterium.cz/okres-teplice