Workcamp Omnium - Krnovsko a Osoblažsko (duben 2018)

Workcamp

18. Únor 2018

 

Workcamp Omnium - Krnovsko a Osoblažsko

Cyklus krátkodobých workcampů pro dobrovolníky zaměřených na údržbu a obnovu památek v ČR

Kdy: 11.-15.4.2018  Kde: region Krnovska a Osoblažska
Registrace: registrace@omniumos.cz, do 31.3.2018

 

Předběžný program

11.4.2018 - Příjezd "přespolních" účastníků odpoledne

12.-13.4.2018 - Práce na obnově hřbitova v Krásných Loučkách

13.-14.4.2018  - Místo pracovních aktivit bude upřesněno podle postupu prací, pravděpodobně okolí kaple v obci Pelhřimovy

15.4.2018 - Ukončení workcampu

Workcamp se zaměří na úpravu zdevastovaného hřbitova v obci Krásné Loučky, na úpravu okolí kaple sv. Anny v zaniklé obci Pelhřimovy a další památkové objekty a lokality. 

Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci. Přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek. Min. věk pro účast na workcampu je 18 let, mladší pouze v doprovodu rodičů.

 

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/589