Bibliografie

Název WWW
SOUPIS PAMÁTEK / BIBLIOGRAFIE K PAMÁTKÁM
http://www.soupispamatek.cz/arl-kcz/cs/rozsirene-vyhledavani/?src=kcz_un_cat

Přehled základní literatury k památkám

DATABÁZE STARÝCH TISKŮ - ETNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR
http://staretisky.eu.cas.cz/tobsahcz.php

Historický knihovní fond Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze.

Obsahuje přibližně 300 svazků z 16.–19. století. zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), slovesné a hudební folkloristice nebo historii.

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA AKADEMIE VĚD ČR
http://kramerius.lib.cas.cz/search/#intro8

Digitalizovaná vydání periodik a monografií z 19. a 20. století z produkce Akademie věd ČR a jejích historických předchůdců, doplněná o další publikace z fondu Knihovny AV ČR

HISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE KOLÍNSKA
http://www.hbk.webzdarma.cz/

Bibliografické záznamy Kolínska po roce 1990.

GEOGRAFICKÁ BIBLIOGRAFIE ČR ONLINE
http://www.geobibline.cz/cs

Obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen k počátkům knihtisku (1450-). Typologie excerpovaných dokumentů je široká včetně šedé literatury. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik), URL adresy plných textů a jsou zde odkazy do Google books. Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP.

© 2016 Omnium