Soupisy památek

Název WWW
SOUPIS PAMÁTEK - ENCYKLOPEDICKÝ PŘEHLED SÍDEL
http://soupispamatek.cz

Soupis staveb, které se zařadily ve vývoji sídel v Českém království mezi základní typy - hrady, letohrádky, paláce, tvrze a zámky

ZNIČENÉ KOSTELY
http://znicenekostely.cz

Na těchto stránkách naleznete informace o kostelech, kaplích a kapličkách v České republice, jež jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly v období po roce 1945 zničeny a dosud nebyly obnoveny. Informace jsou doplněny fotografiemi jednotlivých objektů

DROBNÉ PAMÁTKY
http://drobnepamatky.cz

Databáze drobných památek České republiky

TECHNICKÉ PAMÁTKY
http://technickepamatky.cz

Rozhledny, továrny, mlýny, lomy, doly, vodní díla, mosty a spousty dalších svědků mnohdy téměř zapomenuté minulosti

LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
http://www.lidova-architektura.cz

Komplexní portál k problematice lidové architektury

VODNÍ MLÝNY
http://vodnimlyny.cz

Databáze vodních obilných mlýnů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

VĚTRNÉ MLÝNY
http://povetrnik.cz

Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

FABRIKY
http://fabriky.cz

Staré fabriky byly na rozdíl od dnešních klimatizovaných krabic stavěny s fortelem a citem pro krásu, účelnost a estetiku

VODÁRENSKÉ VĚŽE
http://www.vodarenskeveze.cz/

Databáze vodárenských věží na území ČR

KOSTELY A CÍRKEVNÍ STAVBY V ČR
http://kostelycz.cz/kostely.htm

Stránky věnované především kostelům, ale i významnějším kaplím a ostatním církevním stavbám České republiky. Aktuálně je na těchto stránkách zveřejněno 12 650 fotografií 3 304 kostelů z 2 157 obcí ČR.

PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ
http://pamatkovykatalog.cz

Systém evidence památek, obsahující komplexní údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká.

HRADY A ZÁMKY ČR
http://.hrady-zamky-cr.cz

Hrady a zámky v ČR společně s mapou památek podle krajů

ROZHLEDNY V ČR
http://rozhledny.wz.cz/

Rozhledny a vyhlídkové věže

ROZHLEDNY U NÁS
http://www.rozhlednyunas.cz/
KONCENTRAČNÍ (A ZAJATECKÉ) TÁBORY
http://www.koncentracni-tabory.estranky.cz/

Dokumentace a příspěvky ke koncentračním táborům

PAMÁTKY UNESCO - ČR
http://www.unesco-czech.cz/unesco-pamatky/

Bývalé Československo ratifikovalo mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a od té doby se podařilo zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO již celkem 12 míst z celé České republiky

POHŘEBIŠTĚ
http://www.pohrebiste.cz

Digitální kartotéka 5.799 nezrušených veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR zpracovaná v projektu MMR CR a KTF UK Praha.

HŘBITOVY ČESKÉ REPUBLIKY
http://www.ceskehrbitovy.cz/index.php?sub=4

Dokumentace hřbitovů v ČR (nekompletní)

POHŘEBNÍ SÍNĚ
http://funeralhalls.tumblr.com/

Soupis pohřebních síní vybudovaných za socialismu.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM
http://depositum.cz/knihovny/pamatky/index.php?txgame:typ=1&txgame:id=223&dle=rocnik

Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

© 2016 Omnium